મોરબી જિલ્લા એલસીબીએ વાંકાનેર સીટી વિસ્તારમાંથી વરલી ફિચરનો જુગાર રમાડતાં ચાર આરોપીને રૂપિયા ૬૦૧૫૦ ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા : વાંકાનેર સીટી પોલીસ પેટ્રોલિંગની નબળી કામગીરીની ચર્ચા

19-08-2020  269