ડીસાના વોર્ડ નંબર 10 માં પાણીની સમસ્યા હલ કરવા દોઢ કરોડના ખર્ચે પાણીના બોર અને સમ્પનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું..! _________________________ જાગૃત સદસ્ય અમિતભાઈ રાજગોર ના પ્રયાસોથી સ્થાનિક રહીશોની સમસ્યા હલ થશે.!

16 hours ago   111