તિલકવાડા ફોરેસ્ટ નાકા પાસેથી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો બિયર, વ્હીસ્કી મળી કુલ એક લાખનો મુદ્દામાલ સાથે એક ની ધરપકડ

Published By Raviraj on TAHELKA NEWS 14:35:22 13-04-2022

 

રાજપીપલા, તા.13

તિલકવાડા ફોરેસ્ટ નાકા પાસેથી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો છે. જેમાં બિયર, વ્હીસ્કી મળી કુલ એક લાખનો મુદ્દામાલ ઝડપી તિલકવાડા પોલીસે  એકની ધરપકડકરી છે.


આ અંગે ફરીયાદી
રમેશભાઈ મંગળભાઈએ અ. હે. કો. તિલકવાડા પોલીસે આરોપી તેજશભાઈ નૈમેષભાઈ ભાવસાર રહે- એફ-ર૬ પ્રમુખ પાર્ક સોસાયટી વિભાગ ૧ સદ્યોગ ગોરવા વડોદરા શહેર સામે ફરિયાદ નોંધી છે.

ફરિયાદની વિગત અનુસારતિલકવાડા ફોરેસ્ટ નાકા પાસે આરોપી પાસેથી ચેકીંગ દરમ્યાન તેજશભાઈ નૈમેષભાઈ ભાવસાર રહે- એફ-ર૬ પ્રમુખ પાર્ક સોસાયટી વિભાગ ૧ સદ્યોગ ગોરવા વડોદરા શહેર એ ગે.કા.અને વગર પાસ પરમિટનો ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂ માઉન્ટ ૬૦૦૦ સુપર સ્ટ્રોંગ બીયર પતરાના ટીન કંપની શીલબંધ ૫૦૦ એમ.એલ.ના પેટી
નંગ-૦૮ જે એક પેટીમાં ૨૪ નંગ લેખે કુલ ૧૯૨ બીયર કિ.રૂ. ૧૯,૨૦૦/- તથા કીંગ ફીશર એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રોંગ પ્રીમીયમ બીયર પતરાના ટીન કંપની શીલબંધ ૫૦૦
એમ.એલ.ના પેટી નંગ-૦૬ જે એક પેટીમાં ૨૪ નંગ લેખે કુલ ૧૪૪ બીયર કિ.રૂ. ૧૪,૪૦૦/- તથા લંડન પ્રાઇડ પ્રીમીયમ હીસ્કી કાચની કંપની શીલ બંધ ૧૮૦એમ.એલ. ની પેટી નંગ-૦૭ જે એક પેટીમાં ૪૮ નંગ લેખે કુલ ૩૩૬ કવાટર કિ.રૂ.૫૭,૧૨૦/- તથા મેકડોલસ નંબર ૧ રીસીવ હીસ્કી ઓરીજનલ કાચની કંપનીશીલ બંધ ૧૮૦ એમ.એલ. ની પેટી નંગ-૦૧ જેમાં ૪૮ નંગ કવાટર કિ.રૂ. ૯,૩૬૦/- મળી કુલ કિ.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ પોતાના કબજાની સિલ્વર કલરનીએક્સ.યુ.વી. ફોરવ્હીલ ગાડી નંબર  જી. જી. ૨૭. બી.એસ. ૦૦૪૫ કિ.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- માં મધ્ય પ્રદેશ રાજય ના અલીરાજપુર ગામના ભુરો નામના ઈસમ  પાસેથી લાવી કાયાવરોહણ ગામના બકોને આપવા જતા એપલ કંપનીનો
મોબાઈલ નંગ-૧ કિ.રૂ.૨૫,૦૦૦/- સાથે કુલ મુદ્દામાલ કિ.રૂ.૮,૨૫,૦૮૦/- સાથે પકડાઈ ગયા હતા પોલીસે આરોપીની અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

રિપોર્ટ :દીપક જગતાપ, રાજપીપલા

  • Facebook Page